Saltdal kommune har tilbud om SFO på alle skoler for elever i 1. til 4. klasse. Nærmere informasjon om SFO-tilbudet på den enkelte skole finner du på skolens egen hjemmeside.

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema SFO Rognan:  Her

Søknadsskjema SFO Røkland: Her

Skjema for oppsigelse av SFO-plass: Her

 

Formål:

Gi elevene et tilbud om tilsyn, omsorg og aktiviteter i den tiden av dagen da de ikke har undervisning.

Vi har en årsplan som ligger til grunn for det som skal skje på SFO. Her har vi satt opp faste aktiviteter. Måltider og annet spennende. Denne planen får foreldrene i papirform ved skolestart.

 

Hva kan du forvente deg av SFO

  • Det skal være en trygg plass, der elevene vet at de blir møtt med omsorg, respekt og forventninger.
  • Det skal være en plass der elevene skal føle seg trygg den tiden de ikke er på skolen.

 

Vedtekter:

  • Kommunestyret har vedtatt retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordningene i Saltdal. Disse finner du på skolens hjemmeside: Rognan Barneskole og Røkland skole

 

Betalingssatser:

  • Inntil 10 timer pr uke: kr  875.- pr mnd.
  • Inntil 20 timer pr uke: kr.1230.- pr mnd
  • Over 20 timer pr uke: kr. 1600.- pr mnd.

 

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste betalingssats.

For opphold utover ordinær åpningstid betales kr. 100.- pr time.

For timeplass betales kr. 30.- pr time. Dette gjelder også på skolefrie dager. Da betales det for de timer som er over den sats elevene er innmeldt på.

 

Planleggingsdager:

  • Torsdag: 18.08.16, Fredag: 19.08.16  Fredag: 18.11.16, Mandag: 02.01.17 Fredag: 26.05.17

 

Feriestengt:

  • SFO har o feriestengt i  ukene 28, 29, 30 og 31 i 2017.

 

Rognan SFO

Kontaktinformasjon:

SFO-leder Linda Ellingsen

Tlf: 97072505

 

Åpningstider:

Alle dager kl. 06.45—08.30 og kl. 14.00—16.45

 

Røkland SFO

Kontaktinformasjon:

SFO–leder: Mai Britt Elvebakk

Tlf: 75682124

Mobilnummer: 94172263

 

Åpningstider:

Alle dager kl. 06.30-08.55 og kl. 13.20-16.15