ivar.jpg

Virksomhetsleder Ivar Skogset
Telefon 75 68 20 21
Mobil 97 65 82 98
epost ivar.skogset(a)saltdal.kommune.no

 

Virksomhetsområdet Plan og utvikling har 10 ansatte og følgende ansvarsområder: Planlegging og utbygging av teknisk infrastruktur, byggesak, arealplan, kart og oppmåling, næringsutvikling, landbruk (jord/skog) og utmarksforvaltning.

Plan og utvikling har en sentral rolle i Saltdal kommune i forhold til planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak i kommunen, samt saksbehandling og forvaltning knyttet til ulike lovverk. Virksomhetsområdet er en viktig leverandør av saker til det politiske system, og har som formål å bidra til en positiv utvikling i Saltdal kommune.