Leder for kontrollutvalget er Stig Morten Sletteng, Nestleder: Siv Mossleth

Sekretariatsleder er Lars Hansen tlf 47 03 74 52

2017

2015

2014

2013

2012

Januar
Juni
September
Desember

2011

2010