Følgende møteplan ble vedtatt i Formannskapet sak 152/16:

 

Formannskapet
Formannskapet våren 2017;  17.01, 31.1, 21.2, 14.3, 4.4, 25.4, 16.5, 13.6, 27.6
Formannskapet høsten 2017;  29.8, 19.9, 10.10, 31.10,  21.11, 28.11 (**), 19.12

 

Møtene starter:
Formannskapet:  Kl. 09.30

 

(*)     Saltentinget
(**)   Formannskapets innstilling til budsjett

(***) Kommunestyrets budsjettmøte

 

NB! Ovennevnte møteplan er lagt opp i forhold til møtekalender i Regionrådet, Fauske kommune og skoleferier.
 

Valget er 10. og 11. september. Dette har man også tatt praktisk hensyn til ved møtedatoene i september.

 

Møteplan for alle de politiske møtene i 2017 finner du: Her