holst_saltdal_kommunestyre_2015_8742.jpg

Foto: Holst

Her er navnene over representantene som satt i perioden 2011-2015

Første rad fra venstre: Elisabeth Larsen(rådmann), Monica Sundsfjord, Therese Madsen, Finn-Obert Bentsen (ordfører), Siv Mossleth(varaordfører), Ronny Sortland, Ole Bøhlerengen, Wenche Skarheim

Andre rad fra venstre: Christin Kristensen(formannskapssekr.), Elisabeth Alstad, Lindis Pettersen, Kurt Johansen, Raymond Stolpen, Solveig A. Strøm, Anne Britt Sletteng

Tredje rad fra venstre: Hans Anders Drage, Marianne K. Johansen, Håvard Jansen, Berit Vik Meisler, Marianne Beck, Omar Aardal

Fjerde rad fra venstre: Børge Engholm, Truls Paulsen, Jim Hansen, Ingunn Mikaelsen, Rune Berg

Øverste rad fra venstre: Steinar Maarnes, Einar Bødker, Arnfinn Johansen