Følgende møteplan ble vedtatt i Formannskapet sak 152/16

 

Kommunestyret
Kommunestyre våren 2017;   8.2, 22.3, 4.5, 21.6
Kommunestyre høsten 2017;  19.-20.10 (*), 9.11, 13.12 (***)

 

Møtene starter:
Kommunestyret:  Kl. 10.00

 

(*)     Saltentinget - NB! Endret fra 3.10 til 19. og 20.10.
(**)   Formannskapets innstilling til budsjett

(***) Kommunestyrets budsjettmøte

 

NB! Ovennevnte møteplan er lagt opp i forhold til møtekalender i Regionrådet, Fauske kommune og skoleferier.
 

Valget er 10. og 11. september. Dette har man også tatt praktisk hensyn til ved møtedatoene i september.

 

Møteplan for alle de politiske møtene i 2017 finner du: Her