- for kommunestyret, formannskapet, utvalg for helse og omsorg og utvalg for oppvekst og kultur - vedtatt i f.sak 152/16

 

Møtene starter:
Kommunestyret                                         Kl. 10.00
Formannskapet                                          Kl. 09.30
Utvalg for helse og omsorg                         Kl. 09.30
Utvalg for oppvekst og kultur                      Kl. 09.30
 
Kommunestyret
Kommunestyre våren 2017;   8.2, 22.3, 4.5, 21.6
Kommunestyre høsten 2017;  19.-20.10 (*), 9.11, 13.12 (***)
 
Formannskapet
Formannskapet våren 2017;  17.01, 31.1, 21.2, 14.3, 4.4, 25.4, 23.5, 13.6, 27.6
Formannskapet høsten 2017;  29.8, 19.9, 10.10, 31.10,  21.11, 28.11 (**), 19.12
 
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for helse og omsorg;    24.1, 28.3, 30.5, 5.9, 24.10, 5.12
 
Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for oppvekst og kultur;  25.1, 29.3, 31.5, 6.9, 25.10, 6.12

 

(*)     Saltentinget - NB! Endret fra 3.10. til 19.-20.10.
(**)   Formannskapets innstilling til budsjett

(***) Kommunestyrets budsjettmøte

NB! Ovennevnte møteplan er lagt opp i forhold til møtekalender i Regionrådet, Fauske kommune og skoleferier.
 

Valget er 10. og 11. september. Dette har man også tatt praktisk hensyn til ved møtedatoene i september.

 

Møteplan for politiske møter 2017 finner du: Her