Konstituert økonomisjef Elin Sollund

Økonomiavdelingen fører tilsyn og kontroll med kommunens økonomi- og finansforvaltning.

Hovedoppgavene består i føring av skatteregnskapet og kommunale regnskaper, budsjettarbeid, behandling av inn- og utgående fakturaer, innkreving av kommunale krav, lønn, fraværsregistrering, refusjonsbehandling, inn- og utlån, eiendomsskatt, koordinering av kommunens innkjøpspolitikk og veiledning ovenfor ansatte og kommunens virksomheter. Avdelingen består av 7,2 årsverk.