Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

 • Hoveddokument: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021

   

 • Vedlegg I: Oppsummert oversikt over driftstiltak. Sortert liste, inneholder:
  • Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag
  • Tiltak som ikke valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av rådmannens forslag/anbefaling
 • Vedlegg II: Detaljert oversikt over alle driftstiltak, både valgte og ikke valgte, med utfyllende kommentarer
 • Vedlegg III: Oppsummert oversikt over investeringstiltak. Sortert liste, inneholder:
  • Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag
  • Tiltak som ikke valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av rådmannens forslag/anbefaling
 • Vedlegg IV: Detaljert oversikt over alle investeringstiltak, både valgte og ikke valgte, med utfyllende kommentarer
 • Vedlegg V: Komprimert driftsbudsjett hele kommunen
 • Vedlegg VI: Komprimert driftsbudsjett pr samhandlingsområde
 • Vedlegg VII: Komprimert driftsbudsjett pr virksomhet
 • Vedlegg VIII: Detaljert driftsbudsjett alle ansvar
 • Vedlegg IX: Endringslogg konsekvensjustert budsjett
 • Vedlegg X: Forpliktende plan til inndekking av akkumulert merforbruk

 

 

Årsbudsjett 2017

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, med vedlegg I-VI:Her

Resten av vedleggene finner du nedenfor:
Komprimert driftsbudsjett alle ansvar: Her (vedlegg 5)

Detaljert driftsbudsjett alle ansvar: Her (vedlegg 6)

Nedenfor finner du alt fra 2016.

Årsbudsjett 2016

Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019: Her

Vedlegg

Formannskapets innstilling til årsbudsjett: Her

Oppsummert oversikt over driftstiltak: Her

Saksfremlegg og protokoll fra formannskapets behandling 01.12.15.: Her