Årsbudsjett 2017

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, med vedlegg I-VI:Her

Resten av vedleggene finner du nedenfor:
Komprimert driftsbudsjett alle ansvar: Her (vedlegg 5)

Detaljert driftsbudsjett alle ansvar: Her (vedlegg 6)

 

 

Nedenfor finner du alt fra 2016.

Årsbudsjett 2016

Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019: Her

 

Vedlegg

Formannskapets innstilling til årsbudsjett: Her

Oppsummert oversikt over driftstiltak: Her

Saksfremlegg og protokoll fra formannskapets behandling 01.12.15.: Her