– Det er en svært omfattende jobb, sier leder i takstnemnda, André Kristoffersen.

 

dsc_0951.jpg

Foto: Sverre Breivik

 

 – Jobben med taksering og utarbeidelse av retningslinjer begynte allerede i fjor sommer. Kommunen huser til sammen 4.000 eiendommer som hver skal sikres en individuell vurdering og som skal få en begrunnet takst.

En takst for eiendomsskatt er likevel ikke det samme som en boligtakst foretatt av megler, forklarer Kristoffersen.

– Vi sitter for eksempel ikke på opplysninger om bygningenes innvendige tilstand, sier Kristoffersen, som likevel forsikrer at taksten foretas på en forsvarlig måte.

– Det brukes gjennomsnittsbetraktninger, såkalt sjablonering. Dette er en anerkjent metode for å gjenspeile markedsverdi i området. Dessuten sikrer metoden likebehandling slik at alle eiendommene i kommunen vurderes ut fra de samme kriteriene.

Takstnemnda, som foruten Kristoffersen også består av Roald Kristensen og Ole Jonny Engan, skal være ferdig med sin jobb innen utgangen av februar. Da skal kommunen publisere skattelistene og hjemmelshavere får tilsendt sin takst.

 

dsc_0955_-_takstnemd.jpg

Foto: Sverre Breivik

 

– Kommunestyret har bestemt at vi skal øke antall terminer fra to til fire ganger i året for å fordele betalingsbyrden, sier økonomisjef Ronny Seljeseth.

– Vi sender første regning ut i mars med forfall i april. Er det noen som vil kunne fritas for skatten?

– I utgangspunktet ikke, svarer Seljeseth.

– Eiendomsskatt er et prioritert offentlig krav på linje med et ordinært skattekrav. Det betyr at alle andre betalingsmuligheter skal være vurdert. I praksis vil det derfor være svært få personer som kan få slik fritak, men det er åpning for å søke og vi vil informere om dette og om klagemuligheter når vi sender ut skatteseddelen.

Andre kommuner har opplevd stor pågang av klager etter slik taksering. Er dere forberedt på tilsvarende?

– Vi skjønner at mange har spørsmål og kommer derfor til å legge ved en detaljert forklaring til taksten. Men det er ikke til å unngå at en slik mengde vedtak, og at en sjablontaksering som metode kan gi noen utilsiktede utslag, sier Seljeseth.

– Vi har derfor forståelse for at publikum kanskje ønsker en begrunnelse. Men det kan bli noe ventetid dersom pågangen den første tiden blir stor og vi håper derfor at publikum er tålmodige med oss. Seljeseth sier videre at det er det er klageadgang, men minner om at en klage slå begge veier. Utfallet av en klage kan nemlig også bety at taksten, og dermed skatten, øker.