ronny.jpg

Foto: Sverre Breivik

 

Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2015 å innføre eiendomsskatt også for boliger og fritidsboliger i Saltdal kommune.

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal brukes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. I kommunestyremøtet den 14.12.2016 ble det for 2017 vedtatt å videreføre skattesatsen på 4 promille (7 promille for næring, verk og bruk), med fakturering 4 ganger pr. år. Første forfall er 31.03., de neste er henholdsvis 30.06., 30.09. og 31.12. Skatteseddelen vil bli sendt ut i slutten av februar.

Informasjon med regneeksempel - Eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger - Saltdal kommune 2016: Her

 

Klage

Klage kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra skattelistene legges ut, det vil si innen 12. april.

Skjema for utfylling av klage finner du: Her

 

Sjekk faktaopplysningene

I skatteseddelen finner du faktaopplysningene vi har registrert om din eiendom, og det er disse opplysningene som gir grunnlaget for taksten. Vi ber om at du kontrollerer opplysningene med spesiell vekt på:

  1. Riktig eier og adresse
  2. Riktig eiendom (gårds- og bruksnummer) og antall boenheter
  3. Er alle bygningene på eiendommen oppført og stemmer arealberegningene pr. etasje

Finner du feil eller mangler i faktaopplysningene, vil vi ha skriftlig beskjed om dette pr. post eller epost. Alle arealkorrigeringer på bygning skal dokumenteres. Legg ved kopi av godkjente bygnings-tegninger dersom dette finnes. Alle skriftlige korrigeringsmeldinger vil bli besvart.

 

En kortversjon om måleregler og arealberegninger i matrikkelen finner du her:

Registrering i Matrikkel – arealmåling og etasjedefinisjoner 

 

Kontaktinformasjon

Epost: vibeke.wikstad(a)saltdal.kommune.no

Post:

Saltdal kommune, Eiendomsskattekontoret

Kirkegata 23

8250 Rognan

For spørsmål telefon: 75 68 20 89

 

Med vennlig hilsen

Saltdal kommune. Eiendomsskattekontoret