Organisasjoner: Hovedtillitsvalgt: Telefon: Mobil:
Fagforbundet Ellen Fridtjofsen 75 68 20 70 93 40 29 86
Delta Roald Kristensen 75 68 23 64 41 31 23 49
Sykepleierforbundet Benedikte Nordnes   90 09 56 19
FO Turid-Hanne Mathisen   94 78 74 23
Legeforeningen Marianne Franing 75 68 21 30  
Nito Liv Røli 75 68 20 30  
Utdanningsforbundet Anne Marie Holand 75 68 21 08  
Hovedtillitsvalgt barnehage Anna Strøm 75 68 23 55  
Fysioterapeutene Elise Ingebriktsen 75 68 21 38  
Jordmorforeningen   75 68 21 60  
Tekna Ivar Skogset 75 68 20 21  
Samfunnsviterne      
       
       

 

Andre typer orgainsasjoner

Salten Friluftsråd              Trond Loge                       75 68 20 80                        
Saltdal Utvikling KF Elin Kvamme   47 70 37 05