christin.jpg

Organisasjonsrådgiver Christin Kristensen.

 

Organisasjonsrådgiver er «limet» mellom administrasjon og politikk i kommunen. Organisasjonsrådgiver er politisk sekretariat i kommunestyret, formannskapet, levekår, ungdomsrådet og eldrerådet.

Er også valgstyrets sekretær og beredskapssaksbehandler

Er systemansvarlig Ephorte og arkivleder i kommunen.