HR-sjef:                         Anita Paulsen

Tlf.:                               75 68 20 20

Mobil.:                           98 86 60 66

E-post:                          anita.paulsen(a)saltdal.kommune.no

Lokalisering:                   Rådhuset, Kirkegt. 23, 8250 Rognan

 

Personalkonsulent: Sissel Blåmoli
Tlf: 75 68 20 38
E-post: sissel.blamoli(a)saltdal.kommune.no
Lokalisering: Rådhuset, Kirkegt. 23, 8250 Rognan
   

 

HR-avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens arbeidsgivervirksomhet og opptrer på vegne av rådmannen i oppgaver knyttet til personal – og kompetanseutvikling, rekruttering, lønnspolitikk, HMS og har et nært samarbeid med organisasjonene.