Rådmann Ronny Seljeseth Foto: Sverre Breivik

 

Rådmann er Saltdal kommunes øverste administrative leder.

Administrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvalting. Fellestjenestene skal lede hele den kommunale organisasjonen i tråd med politiske mål og vedtak.

Strategisk ledelse består av rådmann kommunalledere for Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Tekniske tjenester, økonomisjef, HR-sjef og organisasjonsrådgiver-/formannskapssekretær.

De skal sørge for å planlegge en overordnet strategi som felles skal jobbe mot samme mål for å ivareta innbyggerne på en forsvarlig og god måte.

Strategisk ledelse skal jobbe med å drifte kommunen med de ressurser som er til rådighet og påse at driften skjer ved god nok ivaretakelse av de ansatte.

Strategisk ledelse skal ha et nært og godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.