Medlemmer av utvalg for helse og omsorg

AP, SP, SL
Representanter Vararepresentanter
Kjell Magne Johansen Ragnhild Jensen
Jeanett S. Kristensen Raymond Stolpen
Bem-Remy Molid Tom Ove Jensen
Kim Mietinen Mona Lis Lauvås
  Gunnar E. Johansen  
  Elin Ingvaldsen
  Arne Steinbakk

 

H, FRP
Representanter Vararepresentanter
Ole Bøhlerengen Stein Ole Rørvik
Ronny Sortland Leif Børe Spørck
Anne Britt Sletteng Merete Marthinsen
  Ingunn Vassbotn
  Therese Madsen
  Johan Oskar Karlsen

Leder Kjell-Magne Johansen

Nestleder: Ole Bøhlerengen

2017

2016