Medlemmer av utvalg for helse og omsorg

AP, SP
Representanter Vararepresentanter
Kjell Magne Johansen Ragnhild Jensen
Jeanett S. Kristensen Raymond Stolpen
Kim Mietinen Mona Lis Lauvås
  Gunnar E. Johansen
  Elin Ingvaldsen  
  Arne Steinbakk

SL
Representanter

Vararepresentanter
Ben-Remy Molid   

Inger Lise Schistad

  Marius Næstby
  Vibeke Bredesen
  Tom Ove Jensen

 

H, FRP
Representanter Vararepresentanter
Ole Bøhlerengen Therese Madsen
Ronny Sortland Leif Børe Spørck
Anne Britt Sletteng Merete Marthinsen
  Ingunn Vassbotn
  Jann Werner Jansen
  Johan Oskar Karlsen

Leder Kjell-Magne Johansen

Nestleder: Ole Bøhlerengen

2017

2016