Omsorgsplan vedtatt i k.styret 23.06.10, sak 30/10.: Her