Medlemmer AP, SP, KRF, SL Varamedlemmer
Bengt Arne Sundsfjord Sverre Breivik
Lena Cathrin Olsen Tove Berre
Edda Kapskarmo Turid Mathisen
Omar Aardal Arne Steinbakk
  Kjell Espen Sivertsen
  Inger Lise Schistad
Medlemmer H, FRP  
Jann Werner Jansen Kristine Albinussen
Elisabeth Alstad Tore Amundsen
Ann Kristin Larsen Leif Børe Spørck
  Marianne Beck
  Astrid Sundby
  Carl Christian Moland
Leder: Bengt Arne Sundsfjord  
Nestleder: Lena C. Olsen