Følgende møteplan ble vedtatt i Formannskapet sak 152/16:

 

Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for oppvekst og kultur;  25.1, 29.3, 31.5, 6.9, 25.10, 6.12

 

Møtene starter:
Utvalg for oppvekst og kultur:    Kl. 09.30

 

NB! Ovennevnte møteplan er lagt opp i forhold til møtekalender i Regionrådet, Fauske kommune og skoleferier.
 

Valget er 10. og 11. september. Dette har man også tatt praktisk hensyn til ved møtedatoene i september.

 

Møteplan for alle de politiske møtene i 2017 finner du: Her