Mange kommuner holder også valg søndag 13. september

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2015. På forsiden av valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du er registrert ved og lokalets åpningstid på valgdagen. Du kan likevel stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

 

Husk legitimasjon!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen legitimasjon. Den må da inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Du bør også ta med valgkortet. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

 

Har du stemmerett?

Du må ha stemmerett for å kunne stemme.

Disse har stemmerett:

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

 

Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.

 

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Er du innført i manntallet?

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt valgkort i posten. Der står det informasjon om hvor du kan avlegge din stemme og hvordan valget foregår i praksis.

 

Forhåndsstemming

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Tidligstemmegivning

Du kan stemme fra 1. juli 2015 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

 

Ordinær forhåndsstemmegivning

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Forhåndsstemming i annen kommune:

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyrevalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt ved fylkestingsvalget.

 

Du skal deretter du få en valgfunksjonær til å stemple stemmesedlene, en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, før du legger dem ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

 

Du kan lese mer om hvordan du stemmer og andre ting rundt høstens valg på www.valg.no