Oversikt over stemmesteder og åpningstider på valgdagen - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Tidligere stemmekrets

Gjeldende stemmekrets

Stemmelokale

Stemmetide(r)

Setså/Langseth og

Rognan og

Vik

Rognan stemmekrets

 

Rognan Samfunnshus

søndag 13. sept. kl. 15-20  mandag 14. sept. kl. 10-21

Næstby og

Sundby og

Drageid

Sundby stemmekrets

 

Sundby grendehus

mandag 14. sept. kl. 12-18

Røkland og

Nordnes

Røkland stemmekrets

 

 

Hovedhuset Vensmoen, kafeteria

søndag 13. sept. kl. 15-20  mandag 14.sept. kl. 10-21

Junkerdal

Junkerdal stemmekrets

 

Junkerdal grendehus

mandag 14. sept. kl. 12-18