Styrer Jan Ingvar Johnsen
Telefon 75 68 24 80
epost rognan.barnehage(a)saltdal.kommune.no
Hjemmeside http://rognan-barnehage.no/
Besøksadresse Jernbanegata 41
Avdelinger 4 fra 0-6 år

 

Rognan barnehage ble bygd i 1976, og har 4 avdelinger.

 

Barnehagen er bygd for å ta imot 18 barn under 3 år, og 36 barn over 3 år.

 

Vi har et stabilt, erfarent og dyktig personale med 15 faste ansatte, fordelt på 3 assistenter, 6 fagarbeidere og 6 førskolelærere.

Vi har også 3 faste stabile vikarer.

 

Barnehagen ligger i sentrum av Rognan, nær barneskole, idrettshall, helsesenter.

 

Vi er en flerkulturell barnehage, og i år har vi barn med kulturbakgrunn fra 12 ulike land.