Rognan barneskole er en grunnskole med 1. til 7 klasse.