stein_kaare.jpg

Virksomhetsleder:

Stein Kaare Orø

Telefon   75 68 20 08

Mobil      41 22 22 55

Epost: stein.kaare.oroe(a)saltdal.kommune.no

 

Teknisk drift:

Virksomhetsområdet Teknisk drift har blant annet hovedansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, gatelys, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg, samt parker og idrettsanlegg. Teknisk drift har som målsetning å yte best mulig service til Saltdals innbyggere.

 

Virksomhetsområdet er fordelt med 2 personer i administrasjonen på Rådhuset og 13 personer ute på driftsavdelingen, med base i Preben von Ahnens veg 65.

I tillegg til dette har vi Asbjørn som har ansvaret for et ryddig Rognan sentrum.

Teknisk drift har totalt 15,3 årsverk.

 

 

Formann:                                       Harald Vassbakk

E-post:                                            harald.vassbakk(a)saltdal.kommune.no

Mobiltelefon:                                   90 47 51 66

 

 

Vann og avløpsvakt:                      91 64 28 92

E-post:                                              va.vakta(a)saltdal.kommune.no

 

Beredskapstelefoner for brøyting i vinterhalvåret:

Brøytevakt Rognan:                       99 22 40 19

Brøytevakt Øvre Saltdal:              90 69 55 16

 

Brøytevakt Junkerdal, Graddis og Skaiti:

Entreprenør PK Strøm: 94 83 73 70