Saltdal kommunes boligpolitiske handlingsplan «Med bomulighet for alle…» ble vedtatt i kommunestyret den 17.06.2015

Planen beskriver prioriteringer og målsetninger for perioden 2015 – 2030.

Planen skal bidra til en større effektivitet og en mer samkjørt og helhetlig innsats på boligområdet i kommunen.

 

Boligpolitisk handlingsplan for Saltdal kommune 2015-2030: Her

Kilder og bildereferanser - Boligpolitisk handlingsplan: Her