Saltdal kommune utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2016 – 2019. Kommunal planstrategi skal utarbeides senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert. I henhold til plan og bygningslovens § 10 -1 skal den kommunale planstrategien gjøres offentlig tilgjengelig i 30 dager før det fattes politisk vedtak.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre de neste fire årene for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy og hjelpemiddel for å prioritere og konkretisere kommunes planarbeid i perioden 2016 – 2019.

Planstrategien skal til politisk behandling i Formannskapet 14. juni og Kommunestyret i 22. juni 2016

Frist for innspill er satt til søndag 12. juni 2016

 

Forslag til planstrategi finner du: Her

 

Papirutgave er tilgjengelig på Saltdal bibliotek og ved Servicetorget på Rådhuset.

Spørsmål eller innspill til kommunal planstrategi kan rettes til:

Tor Helge Ramsvik: thr(a)saltdal.kommune.no – telefon 75 68 20 25 eller til:

Saltdal kommune: postmottak(a)saltda.kommune.no – telefon 75 68 20 00