Har du innspill til trafikksikkerhetsplanen?

Kommunen har inngått intensjonsavtale med Trygg trafikk om å være sertifisert
som trafikksikker kommune. Arbeidet innebærer innsats av alle sektorer i kommunen.

I trafikksikkerhetsplanen skal det inngå en prioritert liste over tiltak på hovedsakelig kommunale veger som skal følges opp i planperioden (2016-2020). Vi ønsker derfor innspill på hvor i nærmiljøet du opplever det utrygt i trafikken. Diskuter gjerne med barna også. Det er fint om du også kan sende oss dette som følger:

  1. Foto som viser hva og hvor du mener.
  2. Kart over området, med ønsket tiltak eller problemområde. Har du vanskeligheter med dette, kontakt med kommunens servicekontor, 75682000 eller saksbehandler på 48245367.
  3. Kart: Her

NB! Bor du langsmed fylkesveg kan du også gi innspill.

 

Ikke fysiske tiltak – gi innspill

Det er viktig å følge opp med gode ikke-fysiske tiltak for trafikantene som et supplement til fysiske tiltak på vei. Eksempler på dette kan være informasjon, kampanjer og kontroll. Den enkelte trafikant må bli mer bevisst på hva hun eller han selv kan gjøre for å bedre egen sikkerhet i trafikken.

For å lykkes med vesentlig reduksjon i ulykkestall og økt trygghetsfølelse, er det helt avgjørende med tiltak rettet mot trafikantene i tillegg til fysiske tiltak på veinettet.

 

Har du spørsmål eller annet kontakt med Frode Tjønn, Plan og utvikling, tlf 75682027,  48245367 eller
e-post frode.tjoenn(a)saltdal.kommune.no

Kommunen minne om at de seneste år er opparbeidet trafikksikkerhetstiltak på følgende områder:

  • Busslomme Øvre Drageid
  • Busslomme Saltnes
  • G/s veg Saltnes mot Bygdetunet
  • G/s veg mot boligområder på Saltnes
  • Fortau kryss Skogvegen/Rognan jernbanestasjon (utføres 2016).

 

HVA ØNSKER DU SKAL PRIORITERES DE NESTE ÅR?

Annet:

Tidligere vedtatt trafikksikkerhetsplan: Her

Trafikksikker kommune - konsept - arbeidet i kommunens sektorer: Her