2017

24.4. Varsel om planoppstart. Detaljregulering
-Parkering- og snuplass buss Tjernfjell, planidentitet 2017002: Her

2.3. Varsel om endring av planområde
- Utvidet planområde
- Eiendomsgrenser i området
- Annonse
 

17.1. Varsel om oppstart. Reguleringsendring
- Del av Idrettsplassen Syd. Gnr/bnr. 43/66, 166, 628, 154. Etablering av idrettsanlegg og adkomst: Her


17.1. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
- Gang og sykkelveg Høgbakken: Her

17.1. Varsel om oppstart av planarbeid
- Detaljreguleringsplan for Bergverk på Øvre Drageid Gnr./Bnr. 17/10 og 17/1: Her


17.1. Varsel om oppstart av planarbeid
- Detaljreguleringsplan for vegvedlikeholdsstasjon på Nerauran Gnr. 10/191-192, 9/26 og 9/1.: Her

 

2016

Varsel om oppstart. Detaljregulering av ny Dypvannskai Rognan

Annonse

 

Varsel om endring av kommuneplanens arealdel. Endring utnyttelsesgrad på regulerte eneboligtomter.

Formannskapets vedtak om varsel: Her

Høringsfrist endring av arealplan: Annonse