Folkemøte i Junkerdal 18. oktober 2017

Foredrag folkemøte i Junkerdal: Her
Skuter gps logg aktuell trase: Her
Veiledning naturmangfold - tilbakemelding: Her
Veiledning støy - snøskuterløyper: Her

 

Formannskapets vedtak. Igangsetting rekreasjonsløype for snøskuter paragraf 4a - motorferdselloven: Her
Innspill forskrift om skuterløyper: Her
Vedrørende rekreasjonsløype for snøskuteri: Her