Velkommen til Servicekontoret!

- Du finner oss i 1. etasje på Rådhuset

 

Informasjon og service

Hovedoppgaven vår er å yte god service, veilede-/informere og gi svar til folk så langt kunnskapen rekker.

Vi:

- Tar imot brev/søknader til kommunen og sørger for at rett saksbehandler får dokumentene
- Henviser til riktig avdeling og saksbehandler
- Utleverer div. skjema
- Ekspedere gravemeldinger
- Billettsalg under Blåfrostfestivalen m.m.
- Gir informasjon om møter i poltiske utvalg
- Skaffer sakspapirer/protokoller fra politiske utvalg og andre dokumenter av interesse
- Kopitjeneste m.m.

 

Besøk- og postadresse

Kirkegata 23, 8250 Rognan

 

Åpningstider

Mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30

 

Telefon

Sentralbord: 75 68 20 00 - mandag til fredag fra kl. 10.00 - 14.00

Mobil: 912 40 266 som benyttes innenfor kommunens åpningstid.

Her finner du telefonliste over våre ansatte per november 2016: Her

 

ePhorte
Onsdag 19. oktober holdt Servicekontoret v/Rigmor Larsen kurs i kommunens saksbehandlingssystem ePhorte.
Dette er kurs nr. 3 i rekken, og i neste uke vil det også være muligheter for å friske opp sine kunnskaper.