Melding om brann eller ulykke:

Telefon                                  110

 

Salten brann er et interkommunalt samarbeid for brann- og redningsvesen og har også ansvaret for branntilsyn og feiertjenesten i Saltdal kommune.

 

Har du spørsmål vedrørende:

*Avvik ved feiing eller boligtilsyn – tilbakemelding

*Ildsted – registrering

*Skorstein som ikke er i bruk – melding

*Tilsyn

Lokal kontaktperson for brann – Tilsyn og feiertjenesten:

Ernst Eriksen                          41 33 30 42

Rådhuset

Kirkegata 23                                                                                                                       

Brannstasjon: Preben Von Ahnens veg 67
 

Forskrift
Sak. 2016/1169. Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester: Her

 

Informasjon fra Salten Brann:

Bålbrenning og bålforbud: Her