Det er i disse dager er det sendt ut faktura på de  kommunale avgifter til abonnenter i Saltdal kommune.

Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet. Gebyrene for vann og avløp har hatt relativt kraftig økning de siste årene. Hovedårsaken til dette er en større utbygging innen vann og avløp på strekningen Rusånes i sør til Rognan i nord. Utbygging av vann og avløpsnettet i Saltdal kommune er beregnet til over 150 millioner kroner ved ferdigstillelse.

Utbyggingen omfatter bl.a. nedleggelse av tidligere renseanlegg, feltinnsamling av avløp og videreføring av avløp til Rognan. Tidligere Røkland renseanlegg og Drageid renseanlegg er nedlagt og avløp føres nå via 5 større pumpestasjoner ned til Skansenøyra renseanlegg. På Nestby og Medby er avløp samlet via 29 små pumpestasjoner, for deretter å pumpes ned til Skansenøyra.

Det er vannverk som er eller skal bli nedlagt og sammenslått med andre vannverk. Vensmoen vannverk er nedlagt og forsynes i dag fra Rognan vannverk. Det arbeides nå med sammenkobling mellom Russånes vannverk og Vensmoen, med etablering og utskifting av ledningsnett på strekningen Russånes - Røkland. Pothus Evensgård vannverk skal nedlegges og forsynes fra Russånes.

 

Her er gjeldende kommunale avgifter og gebyrer fra Teknisk drift for 2016:

Kommunale avgifter og gebyrer 2016