Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for over 110 km med kommunal veg og ca. 14 km med gang-/sykkelveg. I tillegg er det over 46 000 m² med andre arealer og parkeringsplasser som brøytes og vedlikeholdes. Kommunen har også ansvar for 15 bruer og over 300 stikkrenner og kulverter. Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via Innbyggermelding.no.

 

·Kommunale veger, plasser, bruer og kaier

Teknisk drift er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle kommunale veger.

 

·Vintervedlikehold veg – brøyting og sandstrøing

Rognan og øvre Saltdal:

Saltdal kommune utfører i stor grad vintervedlikehold og drift i egen regi. Det er flere roder eller områder som brøytes. For Rognan og Røklandsområdet er beredskapsperioden i 2015/16 sesongen fra og med 30.10.15 til 15.04.16.

Beredskapstelefon Rognan: 99 22 40 19

Beredskapstelefon Øvre Saltdal: 90 69 55 16

 

Junkerdal, Graddis og Skaiti

Utføres av entreprenør PK Strøm. For dette området er beredskapsperioden satt fra 01.oktober til 15. mai.

Beredskapstelefon PK Strøm: 94 83 73 70

 

·Informasjon om vinter og ny brøytesesong

Teknisk drift ønsker å bedre hverdagen for beboere, trafikanter og brøytemannskaper og skape god fremkommelighet på veger og fortau. Vi er avhengig av å få arbeide mest mulig uhindret og ha et godt samarbeid med alle. Informasjon om vinter og ny brøytesesong.

·Gatelys

Saltdal kommune har over 1 490 lyspunkt, med en anslått lengde på 7,2 mil. Dette er fordelt på 56 anlegg.