Konsulent barn, ungdom og idrett: Camilla Olsen

Telefon:     75 68 22 94                     

Mobil:         97 12 39 37

Epost:        camilla.olsen(a) saltdal.kommune.no

 

Idrett/Barn og ungdom: Raymond Stolpen

Telefon:      75 68 22 99

Mobil:          94 19 70 23

Epost:          raymond.stolpen(a) saltdal.kommune.no

 

Kulturenheten driver mange spennende og varierte tilbud for barn- og ungdom. På de neste sidene i venstre marg finner du informasjon om de viktigste arenaene og tilbud vi har ansvaret for.

Saltdal kommune vant så sent som i 2014 prisen for beste oppvekstkommune i Nordland. Samme år mottok kommunen prisen for årets Turbokommune for sitt arbeid med ungdommens kulturmønstring.

Saltdal kommune jobber for at barn- og ungdom skal en trygg og god oppvekst. Gjennom et godt forebyggende arbeid ønsker vi å bidra til økt trivsel blant de unge i bygda.