Nordland fylkeskommunes sceneinstruktørordning er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en sceniskoppsetning.
De gir i hovedsak regihjelp, men kan også fungere som støttende konsulenter på andre produksjonsområder.

 

For å finne ut mer sjekk på hjemmesiden til Nordland fylkeskommune eller ta kontakt med Saltdal kommune – kultur: 756 82 292

 

OBS! Søknadsfrist til Nordland fylkeskommune 1. desember for aktiviteter i vårsemesteret  2017