Det er politisk vedtatt at muligheten for å arrangere 17. mai på Rognan mot et oppmuntringstilskudd, skal lyses ut blant alle organisasjonene som retter sitt arbeid mot barn og unge.

Oppgaven består blant annet av flaggheising i sentrum, frokostservering til Rognan Hornorkester, organisering av barnetog og borgertog, planlegging og gjennomføring av arrangementet i Rognan-sentrum i forbindelse med borgertoget. Det finnes en veiledningsperm der erfaringer fra tidligere arrangører er samlet.

Tilskuddet er på kr. 20.000,-

Også skoleklasser i ungdomsskolen m/foreldrekontakter kan søke.

Fristen for å søke om å få dette ansvaret settes til 27.01.19.

Søknad sendes til Saltdal Frivilligsentral per e-post: post(a)saltdal.frivilligsentral.no

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil det foretas tildeling ved loddtrekning. Den utvalgte arrangøren vil få bistand/veiledning fra kulturenheten.

For Saltdal kommune v/Kulturenheten Nina Forseth, Saltdal Frivilligsentral