Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

Vennlig hilsen
NVE- Snøskredvarslingen