Renholderne utfører en av landets viktigste jobber og sørger for helse og trivsel for alle.

- Renhold er kvalitet
- Renhold gir trivsel
- Renhold gir god helse

I likhet med Fagforbundet takker også Saltdal kommune alle renholderne for den viktige jobben dere gjør!

Gratulerer med dagen!

Renholdernes dag 3.12.18.