Bolyst og livsglede i Saltdal: Åpent møte om nærmiljøutvikling og god folkehelse 26.4.2017 ved Rognan Hotell.

 

35 deltagere var tilstede fra alle aldre over 18 år.

Introduksjon fra Stein Ole Rørvik om folkehelsearbeidet.

Hva er positivt med å bo i Saltdal kommune?  Fin natur, kulturopplevelser, breddeidrett, god humor, hyggelige mennesker, samhold og oversikt.

Etterpå ble deltagerne delt inn i grupper der arbeidet forgikk i 7 bord med forskjellige oppgaver. Deltagerne rullerte mellom bordene.

Tilslutt ble svarene gjennomgått i plenum av deltagerne og informasjon om det videre arbeidet med svarene ble gitt.

 

Skansenøyra: Det ble gitt informasjon  fra prosjektleder. Skansenøyra er regulert for friluftsliv.

Har dere andre ideer eller ønsker for området?

Svar:

 • Ordne badeplass- åpne kanalen til sjøen, renseanlegg, bedre bunn/kjøpe sand, fjerne pumpehuset og få bedre vanngjennomstrømming
 • Gapahuk, grillplass, offentlig bålplass, flere sitteplasser- husk søppelhåndtering
 • Skøytebane, skiløype, brøyting langs stien
 • Lekeplass med lekestativer for små barn
 • Toalett, dusj, skifterom
 • Kikkerter for å se på fuglelivet
 • Skaterampe
 • IKKE: hundebading i badebassenget- sette opp skilt
 • Egen inngjerdet hundepark
 • Gi en dugnadstime
 • Agilitybane, basketballbane, klatrevegg, softgun/paintballbane, kano/kajakk/båt med hus, vannski, vannscooter, orienteringsløype, hinderløype, taubane/zip line, naturklatrejungel.

 

 • Friluftsliv: Vi har et allsidig friluftsliv i Saltdal med tilgang til sjø, innsjøer, fjell, elver og mark. Hva trenges for å motivere deg til å bruke ditt nærmiljø mer? Med nærmiljø menes områder du kan gå til fots eller sykkel.
 •  
 • Svar:
  • Forlengelse av lysløypa fra Linebakken til Røkland for bruk av ski og sykkel
  • Hoppbakken 90 meter: ombygging til liten slalombakke
  • Sykkelstien; flere felles sykkelturer
  • Plakater om historikk ved fotballbaner og jernbanestasjon
  • Opplæringskvelder for bruk av friluftsliv, kanokurs, fiskekurs
  • Tilrettelagte bålplasser
  • Informasjonsplakat om kjente og brukte naturområder
  • God merking av løyper og mer rydding av løypene
  • Fiskvågvatnet: rydding av skog, tilrettelagt sti for rullestoler, brygge for fiske, bading, rasteplass/grilling, parkering
  • Påslåtte gatelys om vinteren og ikke strø hele gata med sand om vinteren, tenk på de som sparker
  • Lettere tilgjengelig utstyr, kanoer ved vann, fjellklatreutstyr
  • Elektroniske konkurranser ved turstier, app-registrering, tell-tur. Ved turbøkene: lage konkurranse.
  • Flere guidede arrangementer, historisk vandring
  • Mer reklamering rundt aktivitetstilbud, være bedre på opplysning
  • Egen nettside for tilbud
  • Mer søppelkasser
  • Kirken/kirkegården trenger mer sittebenker
  • Bedre brøyting av parkeringsplasser ved skiløyper: Linebakken, Skar, Trollhaugen
  • Kjøring av skiløyper
  • Turorientering
  • Være turvenn, spesielt for eldre
  • Båtturer
  • Skatepark
  •  
 1. Psykisk helse:
 2. Møteplasser i nabolagene kan være kombinerte lekeplasser og sitteplasser for voksne og ungdom
 3. Bidra til å utjevne sosiale forskjeller i nabolaget og aktiviteter
 4. Ferieklubb og ungdomsklubb
 5. Motorsportanlegg, trial, scootercross, myldreaktivitet for ungdom
 6. Kommunen kan bidra med et telefonnummer til skolene, i gatene og på arbeidsplassene hvis folk trenger hjelp
 7. Bedre oppfølging
 8. Reservebesteforeldre
 9. Idrett uten for store krav slik at alle kan være med, aktivitet som er moro
 10. Inkluderende miljø
 11. fadderordning
 12.  

  Sosiale møteplasser: Vi har flere sosiale møteplasser som barne- og ungdomsklubb, bibliotek, idrettsanlegg, samfunnshus mm. Hvordan kan vi skape gode sosiale møteplasser for barn og unge? Hva med eldre? Bør sosiale møteplasser være tilgjengelige for alle aldre? Hva bør sosiale møteplasser inneholde?

 13. Svar:

 14. Ungdomskafe på Slipen
 15. Åpen hall for flere aldersgrupper, kunstgressbanen
 16. Nok sitteplasser over flere områder, benker og bord der folk går,
 17. Spillområde f.eks. petanque-bane, kafeer for ungdom og eldre
 18. Åpent hobbyrom, sløyd, håndarbeid for eldre og unge i lag og hver for seg
 19. Møteplass for storfamilier på Øyra, grilling, leking, konkurranser
 20. Lekeplass for barn med lekestativer i nærheten av sentrum, Kraneparken med bord og stoler
 21. Lekeland, klatrevegg, klatrejungel for større barn
 22. Kulturanlegg med flere kulturtilbud samlet, teatergruppe
 23. Fiskeplasser tilrettelagt med informasjon
 24. Flere turstier og rundløyper, rydding, skilting og koordinere trimkassene, universell utforming, søppelbokser og wc forhold
 25. Fiskvågvatnet: universell tursti rundt, tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede, platting
 26. Opprettholde utstyrssentralen
 27. Ønsketre i sentrum
 28. Skape møteplasser på tvers av alder, allbrukslokale, lavterskeltilbud
 29. Bedre kommunikasjon om hva som finnes
 30. Skape et godt miljø for de forskjellige aktivitetene

 

 1. Sosiale ulikheter: Det finnes betydelige sosiale ulikheter i helse i vårt samfunn. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lenger og har færre helseproblemer en som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Forskjellige røykevaner og overvekt/fedme er eksempler på to viktige årsakssammenhenger.
 1. Hva kan vi gjøre med dette?

 2. Svar:

 • SLT- Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Foredrag med tidligere rusmisbruker i skolen
 • Inntekter fra skjenkeavgifter må gå direkte til rusforebyggende tiltak hos unge
 • Aktivitetskort til de med dårlig råd
 • Engasjere ungdommen bedre: Åpen hall for barn/ungdom, leksehjelp, skolefrokost
 • Utlån av utstyr, utstyrsbank der de kan låne utstyr for en hel sesong/ikke gjenkjennbart eller merket, fritidskontakter
 • Rekrutteringsprosjekt i lag og foreninger
 • Idrettsskole, skyting/ADHD prosjekt
 • Hjelp til røykeslutt, medisiner på blå resept når de trenger det for å slutte å røyke
 • Bedre utdanningstilbud
 • Flere arbeidsplasser
 • Forbedre tilbudene om fritidsaktivitetene, opplys bedre om forskjellige tilbud
 • Eldre: Dagsenter for eldre- spisesituasjonen, få barnehager og barneskolen til å besøke eldre for å bedre trivselen

 

 1. Eldre: Vi blir flere eldre, flere er aktive og levealderen er økt. Hvordan kan vi tilrettelegge for å bedre folkehelsen til eldre?

Svar:

 • Forebyggende hjemmebesøk fra hjemmesykepleien, vurderingsbesøk, alle over 75 år- eldres fysiske, psykiske og sosiale helse, el-sjekk mm
 • Digital kino på Slipen med eldrekino- «de viser for mye nymotens skit, vis gammeldags skit..» er tilbakemelding fra eldre
 • Aktivitetshjul for eldre hele året, den kulturelle spaserstokken
 • Bedre skyssordning fra dør til dør
 • Eldre-helsesøster, helsestasjon for eldre med temakvelder, enkle helseundersøkelser, fallforebygging (Åse er fysioterapeut og Røde Kors bidrar)
 • Gi en eldre-time i måneden
 • Gammeldans, trekkspill, kortspillkvelder, åpent sangverksted, allsang
 • Bredere aktivitetstilbud til eldre
 • Utvidede turstier der flere er tilrettelagt
 • Initiativtagere
 • Gå-gruppe, Røde Kors har fått midler
 • Møteplasser- kafe, språkkafe` for innvandrere på formiddagen
 • Åpne armer- eldre inkluderes i forskjellige aktiviteter for alle aldre
 • Meldetelefon til hjemmetjenesten- Røde Kors kan bidra
 • Oppmuntre til Åpen Hall på torsdagene kl 10-12
 •  
 1. Fysisk aktivitet og livsstilsykdommer: Flere er inaktive og overvektige i dag enn tidligere. Ungdommer på 15 år sitter i over 40 timer per uke fremfor en skjerm utenom skoletid. Dette får helsemessige konsekvenser med muskel- og skjelettsykdommer mm. Hva kan vi gjøre for at flere skal være i daglig fysisk aktivitet, spise sunnere og unngå livsstilsykdommer?
 2.  
 3. Svar:
 • Ungdomskafe` :Slipen, åpen etter skoletid, inkludert all-aktivitetsrom
 • Opplys foreldrene bedre: betydning av mosjon, alt for mye dataspill, foreldreansvaret
 • Flere aktivitetstilbud: åpen hall for ungdommer, prosjekt young active, utdanne ungdom til aktivitetsledere, matkurs, idrett, dramagruppe, jobbtilbud på sommeren, utendørs møteplass for ungdommer- skatepark, Rådhusparken, Kraneparken, isbane på vinteren, gå-gruppe, bassengaktiviteter, fallforebygging
 • Opplysning på skolen, 1 times aktivitet i skolen hver dag, kostholdskurs, sykle/gå til skolen, gi en frilufttime
 • Fiskvågvatnet: tursti, løype rundt, inkludert benker
 • Reisetilbud
 • Feriecamp
 • Fellesarealer
 • Familiesamhold, familierådgivning
 • Omgang og arbeid med dyr
 • Breddeidrett, dykking
 • Uteskole, varm lunsj på skolen, skolefrokost
 • Åpent naust med gode robåter/kanoer/Kajakker som folk kan bruke
 • Kafe` Linde med sagflis og kaffe
 • Kurskvelder(kanokurs, klatrekurs, fisketur, opplæringskurs)
 • Barnehager: kostholdskurs
 • Fløybakken: snowboardbane
 • Språkkafe` på formiddagen for innvandrere

 

 1. Rus: Vi har en ruskoordinator Elin Bentsen, rusforum som er et samarbeidsorgan med politiet og det er nettopp foretatt en rusundersøkelse på Saltdal videregående skole og ungdomsskolene. Det holdes møter med elever og foresatte på ungdomsskolene og barneskolen. Nå revideres Rusplanen og arbeidsgruppen består av Marit Nybakk, Therese Ramsvik, Elin Bentsen og Unni Mona Kristoffersen.

   Forebygging av rusproblemer- hva kan Saltdal kommune gjøre bedre? Hva kan vi gjøre mer av på skolen eller i ungdomsmiljøet?

Svar:

 1. Natteravn
 2. Foreldrearbeid- også etter at ungdommen har begynt på videregående skole, mer oppfølging fra voksne
 3. Flere rusfrie arrangementer
 4. Spennende aktiviteter uten rus: fjellklatring, vannski, klatrevegg, kiting- Aslak Lindes planer for Øyra, kontakt med dyr- hunder, hester
 5. Foredrag om rus- tidligere tørrlagte foredragsholdere

 

 1. Foreldrestøtte: Hvordan kan hjelpeapparatet bli bedre på å støtte foreldrene i sin rolle? Hva kan besteforeldre eller andre bidra med?

Svar:

 • Foreldremøter på skoler
 • Familieaktiviteter
 • Tidlig innsats satser og tar barn og unge på alvor
 • COS kurs(foreldrestøtte) og ICDP(foreldreveiledningsprogram) trenger mer ressurser
 • Reservebesteforeldre
 •  

Arbeidsgruppa for folkehelse består av: Marit Nybakk, Ann- Elin Edvardsen, Elisabeth Øines, Annie Franing og Solveig Annie Strøm. Denne gruppa vil arbeide videre med innspillene og de gode ideene.

Solveig Annie Strøm, Folkehelsekoordinator.

solveig.stroem@saltdal.kommune.no, telefon: 75682000.