Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter om korona

Nye koronatiltak for barnehager og skoler

Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.

Ny råd barnehager

Økt ventetid på helsesentret/legekontoret

Alle covid-19 smittede skal ha oppfølging av lege. Med sterk smitteøkning blir legenes kapasitet til annet legearbeid redusert, og vi forventer økt ventetid. Vi må prioritere øyeblikkelig hjelp og sårbare pasientgrupper.

Saltdal helsesenter

Koronavaksinasjon

Det er mange ledige vaksinasjonstimer.

I Saltdal er det fortsatt 7% av innbyggerne over 16 år som ikke har fått koronavaksine dose 1.  Om du ikke er vaksinert enda - kontakt oss får å få koronavaksine. Den gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

helsenorge

Oppdatering smittesituasjon Saltdal kommune 13.01.2022

Det er ingen nye bekreftet smittet siste døgn, men de siste 14 dagene er det registrert 27 smittede med bostedskommune Saltdal. Ca. 10 personer er i dag i isolasjon etter nylig påvist smitte.

Vi må forvente at smittetallet vil øke kraftig i januar og februar. Det vil medføre enda sterkere belastning på helsetjeneste og økt sykdomsfravær på arbeidsplasser.

Smittevern-Helsedir-Smittevern-320x250