I områder hvor det har blåst ned større sammenhengende skogteiger har nok de fleste skogeierne tatt kontakt og bestilt skogentreprenører til å ta seg av opprydningsarbeidet. Det er området hvor det er mere spredt med vindfall, her ønsker kanskje skogeierne selv å rydde opp. For skogeierne som har tenkt å starte opp med vindfallhogst arrangeres det et kurs i vindfallhogst for å forebygge ulykker. Dette er ikke et kurs for nybegynnere. For skogeiere dekkes kursavgiften med rentemidler.

 

Dato: 9. februar 2018 kl. 08.00

Sted: Drageid/Vensmoen, nærmere info kommer etter hvert.

Varighet 7,5 timer

 Instuktør: Ole Bendik Bendiksen, Aktiv skogbruk.

 

For mere info om kurset se: her  

For påmelding send e-post: orjan.alm(a)saltdal.kommune.no eller ring 97028559/75682010.