Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for massetak Hestbrinken.

Saltdal formannskap vedtok i sak 5/20 utleggelse til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for massetak Storjord. Frist for innspill er satt til 6. April . Formål med planen er utvidelse av eksisterende grustak på Hestbringen, Storjord. Planen kan ses på kommunens kartside Kart her må du slå på kartlag og velge reguleringsplaner forslag. https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738

Formannskapets vedtak. Særutskrift Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for massetak Storjord, Planid 2018006.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Vedlegg 1 Plankart.pdf

Vedlegg 3 ROS-analyse.pdf

Vedlegg 4 Avslutningsplan.pdf

Vedlegg 5 Snitt.pdf

Vedlegg 6 Konsekvensutredning Reindrift.pdf

Vedlegg 7 Konsekvensutredning Friluftsliv.pdf

Vedlegg 8 Landskapsnotat.pdf

Vedlegg 9 Vannmilj¢.pdf

Vedlegg 10 Innkomne innspill.pdf

Vedlegg 11 Referat fra oppstartsm¢te.pdf

Vedlegg 12 Referat fra folkem¢te.pdf

 

 

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.