På vegne av Statsskog SF inviteres det til åpent møte om planarbeidet.

Tid: 5. februar 2019, kl. 1800

Sted: Saltdal Turistsenter, Storjord i Saltdal

Varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Saltdal kommune. Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Andrea Marthinsen, P.b. 9420 Sluppen, 7493 Trondheim, eller andrea.marthinsen@ramboll.no innen 11.02.2019.