Mandag 27.april åpner skolene for opplæring for elever på 1.-4.trinn og de som har et SFO tilbud.

I tillegg gis elever på andre trinn med særskilte behov mulighet til et tilbud på skolen

 

Forberedelsene er gjort i skoleledernettverket og på den enkelte skole. FAU leder har vært orientert om arbeidet som gjøres i forkant av åpning av skolene.

 

Skolens ledelse har sammen med lærerne forberedt seg til skolestart. Det har vært et spesielt fokus på smittevern og at det er rutiner for god hygiene og renhold. Leder for renhold har sammen med renholdspersonalet utarbeidet rutiner for styrket renhold slik at toaletter og berøringsflater blir rengjort flere ganger daglig.

 

Før elevene kommer til skolen, har rektor sammen med lærerne vurdert grupper som er i samsvar med føringene i nasjonal veileder smittevern – barnetrinn 1.-7.trinn og SFO. Det er utarbeidet planer og system for organisering og bruk av klasserom for gruppene, soner for lek ute og bruk av toaletter.

 

Om foreldre velger å holde sine barn hjemme, skal eleven skrives ut av skolen. Foreldre må gi beskjed til skolen om at de skal ha hjemmeundervisning. Elevene får hjemmeundervisning der foreldrene har opplæringsplikten.

 

For mer informasjon, kan du ta kontakt med rektor på Røkland skole og Rognan barneskole.

 

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/barnehage-og-unge/informasjon-om-delvis-gjenapning-av-skolene/

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

 

Newton - legobygging.