Årsregnskap 2017

Årsmelding 2017: Her

Detaljert balanseregnskap 2017: Her

Detaljert driftsregnskap 2017: Her

Detaljert investeringsregnskap 2017: Her

Regnskapsoversikt 2017 m/noter: Her

 

Årsregnskap 2016

Årsmelding 2016: Her
Regnskap med noter 2016: Her

 

Årsregnskap 2015

Årsmelding 2015: Her

Detaljert balanseregnskap 2015: Her

Detaljert driftsregnskap 2015: Her

Detaljert investeringsregnskap 2015: Her

Regnskapsoversikt 2015 m/noter: Her

 

Tidligere årsregnskap

Årsmelding 2013

Årsmelding 2014

Årsregnskap 2014