For de som har fått ny adresse med adressetilleggsnavn f.eks. Sundby eller Medby er dette godkjent og registrert i matrikkelen, men kommer foreløpig ikke med som adresse i folkeregisteret.

Folkeregisteret opererer pr. mai 2020 med to systemer, hvor det «gamle folkeregisteret» er planlagt å skrus av i slutten av oktober. I det gamle systemet må alle adressetilleggsnavn legges inn manuelt på hver person, mens i det nye systemet kommer det inn automatisk. Ettersom det er kort tid til nytt system tas i bruk, er ikke dette en oppgave som blir høyt prioritert. Om du ikke kan vente til slutten av oktober, er det mulig å melde flytting ved å logge seg inn på skatteetatens hjemmeside, trykk her.

For mer informasjon om det nye folkeregisteret finner du det på skatteetatens hjemmeside, trykk her.