Kurs for pårørende til demente

Oppstart pårørendeskole 21/9-21.
Det blir 5 kurskvelder over 5 uker.

Arrangør: MONA HANSSEN
: Kantina, administrasjonsbygget Fauske
Tid: tirsdag 21. september
https://www.saltdal.kommune.no/for-paaroer...