Regjeringa har åpna for at alle elevene fra 1.-10.trinn og elever på voksenopplæringa kan begynne på skolen fra mandag 11.05.20. Elevene på 1.-4.trinn har vært på skolen fra 27.04. og nå skal elevene på 5.-10.trinn få starte opp.

Kravet for å starte opp skolen er at smittevernhensynet ivaretas og at skolen har jobba for å få på plass personale, klasserom og timeplaner tilpasset den nye hverdagen.

Smittevernveilederne som er utarbeidet har blitt fulgt for å tilpasse oss skolestart.

I Saltdal vil det være ulik oppstart, litt avhengig av skolens planlegging for oppstart og å ta imot elevene. Alle skolene legger opp til en fordeling mellom hjemmeundervisning og skole, primært for å ivareta smittevernkrav og logistikk knyttet til skoleskyss.

 

Når åpner skolene:

  • Rognan barneskole åpner skolen for 5.-7.trinn tirsdag 12.05.
  • Rognan ungdomsskole åpner skolen for alle trinn mandag 11.05.
  • Røkland skole åpner for 5.-10.trinn onsdag 13.05.
  • Voksenopplæring åpner ordinær skole mandag 18.05. Det blir gitt et tilbud for voksne fra 11.05. i flyktningtjenestens lokaler.

Elevene på 1.-4.trinn er på skolen som vanlig sammen med SFO tilbudet.

Mer informasjon om detaljer rundt hvilke trinn som skal være på skolen og hvilke trinn som har hjemmeundervisning, finner du på den enkelte skoles hjemmeside.

 

For mer informasjon om smittervernveiledere. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/