Disse tidene gjelder allerede i Kvænflågtunnelen, og fra søndag 19. mars klokka 18:00 gjenopptas arbeidet med de samme tidene i Saksenviktunnelen:  

  • Klokka 18:00–21:00 er det manuell dirigering og kjøring med ledebil.
  • Klokka 21:00–06:00 er tunnelene stengt. Trafikken får passere med ledebil klokka 23:00, 01:00, 04:00 og 05:00. Gjelder også syklende og gående.

Oppdatert trafikkinformasjon fås på www.175.no eller telefon 175.