Hoveddokument: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021

Vedlegg I: Oppsummert oversikt over driftstiltak. Sortert liste, inneholder:
- Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag
- Tiltak som ikke valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av rådmannens forslag/anbefaling

Vedlegg II: Detaljert oversikt over alle driftstiltak, både valgte og ikke valgte, med utfyllende kommentarer

Vedlegg III: Oppsummert oversikt over investeringstiltak. Sortert liste, inneholder:
- Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag
- Tiltak som ikke valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av rådmannens forslag/anbefaling

Vedlegg IV: Detaljert oversikt over alle investeringstiltak, både valgte og ikke valgte, med utfyllende kommentarer

Vedlegg V: Komprimert driftsbudsjett hele kommunen

Vedlegg VI: Komprimert driftsbudsjett pr samhandlingsområde

Vedlegg VII: Komprimert driftsbudsjett pr virksomhet

Vedlegg VIII: Detaljert driftsbudsjett alle ansvar

Vedlegg IX: Endringslogg konsekvensjustert budsjett

Vedlegg X: Forpliktende plan til inndekking av akkumulert merforbruk

 

Årsbudsjett 2017:

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, med vedlegg I-VI: Her

Resten av vedleggene finner du nedenfor:
Komprimert driftsbudsjett alle ansvar: Her (vedlegg 5)

Detaljert driftsbudsjett alle ansvar: Her (vedlegg 6)

Nedenfor finner du alt fra 2016:

Årsbudsjett 2016

Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019: Her

Vedlegg:

Formannskapets innstilling til årsbudsjett: Her

Oppsummert oversikt over driftstiltak: Her

Saksfremlegg og protokoll fra formannskapets behandling 01.12.15.: Her